Η αποστολή μας

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας ασφαλιστικές υπηρεσίες και διαχείριση κινδύνων σύμφωνα με τα καλύτερα πρότυπα της αγοράς και τις υψηλές απαιτήσεις της ναυτιλιακής. Ο MUW απασχολεί μόνο κορυφαίους underwriters, με ισχυρό ασφαλιστικό υπόβαθρο και ναυτιλιακές γνώσεις, που είναι πρόθυμοι να βελτιώνουν καθημερινά τις υπηρεσίες μας, την γνώση και τεχνογνωσία του underwriting, καθώς και την πραγματική σχέση με τους Πελάτες, τους Μεσίτες και τους Ασφαλιστικούς φορείς παγκοσμίως. Θέλουμε να παρέχουμε μια εξαιρετική, σαφή και διαφανή επιλογή θαλάσσιων ασφαλιστικών καλύψεων για σχεδόν κάθε τύπο πλοίου, γιοτ, φορτίου, αυλής και μαρίνας

Το όραμα μας

Ο στόχος μας είναι να είμαστε ο κορυφαίος MGA στον κλάδο και στις αγορές που εξυπηρετούμε, τόσο για τις Ασφαλιστικές εταιρείες όσο και για τους Πελάτες. Πρέπει να είμαστε σαφείς, εμπνευσμένοι, διεθνείς και φιλόδοξοι

Οι αξίες μας

Avatar

Όραμα και φιλοδοξία

Tradizione

Σεβασμός και παράδοση

Futuro

Transparency and Innovation

STORIA

Αίσθηση του ανήκειν