Συνεργασία

Πώς θα μπορούσε η MUW να σας ωφελήσει έσενα ασφαλιστή στις ναυτασφαλιστικές εργασίες σου;

Η συνεργασία με την MUW είναι μια μεγάλη προστιθέμενη αξία για την Ασφαλιστική Εταιρεία, επειδή η MUW διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία που οι Ασφαλιστές μπορεί να μην έχουν στον απαιτητικό κόσμο της αγοράς ναυτασφαλίσεων και η οποία μπορεί να είναι δαπανηρή για να αναπτυχθεί ενδοεταιρικά. Συνεργαζόμενοι μαζί μας, ένας ασφαλιστής που μπορεί να θέλει να εξερευνήσει αυτόν τον εξειδικευμένο κλάδο χωρίς να αναλάβει τους κινδύνους, μπορεί να διορίσει τη MUW, μια διεθνώς γνωστή και φημισμένη MGA που έχει ήδη τη γνώση να προσφέρει αυτήν την τεχνογνωσία, ήδη εξοικειωμένη με τους κινδύνους μεταφορών.

Η MUW μπορεί επίσης να λειτουργεί ς σε γεωγραφικές περιοχές όπου οι ασφαλιστές δεν θέλουν να δημιουργήσουν γραφείο. Η συνεργασία με την MUW, που εδρεύει στη Γένοβα, την ιταλική “πρωτεύουσα” ναυτασφαλίσεων, παρέχει στους ασφαλιστές πρόσβαση στις μεγαλύτερες μεσογειακές κοινότητες εφοπλιστών και αγορές όπως, μεταξύ άλλων, η Ιταλική  και η Ελληνική.

Είστε ασφαλιστική εταιρεία που ενδιαφέρεται να δεχθεί ναυτασφαλίσες μέσω της MUW;

 • Η MUW είναι σήμερα ένα ενοποιημένο πρακτορείο αναδοχής στην αγορά ναυτασφαλίσεων, με μακροχρόνιες σχέσεις με μεγάλο αριθμό brokers και μεγάλων πελατών.
 • Η MUW, με την κουλτούρα όφελους και αποτελεσματικότητας, παρέχει στις Ασφαλιστικές Εταιρείες:
 • υψηλό επίπεδο γνώσης και εμπειρίας ·
 • underwriting & διαχείριση αποζημιώσεων
 • υπηρεσίες σε διεθνείς εξειδικευμένους ναυτασφαλιστικούς brokers
 • αναγνωρισμένη φήμη όσον αφορά την παροχή καινοτόμων ασφαλιστικών λύσεων ·
 • λειτουργική αρτιότητα;
 • μια εσωτερική διοικητική ομάδα που υποστηρίζει την ομάδα underwriting
 • μια εξατομικευμένη Λύση IT πρώτης κατηγορίας που βοηθά τη MUW σε όλες της λειτουργίες της, από analytics έως λογιστίριο, από διαδικασίες underwriting έως διακανονισμό ζημιών
 • Η MUW αναλαμβάνει τους θαλάσσιους κινδύνους μέσω εξειδικευμένων εργαλείων και μοντέλων, εμπλουτισμένων με δεδομένα που συλλέγονται από εξειδικευμένη πηγή ειδήσεων, αναλύσεων και πληροφοριών για την παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά
 • Η MUW διατηρεί έναν συνεχή έλεγχο της συνέπειας με τους καθημερινά ενημερωμένους κανόνες και οδηγίες underwriting. Διεξάγεται τακτική παρακολούθηση και επανεξέταση όλων των δραστηριοτήτων underwriting / αποζημιώσεων και διαδικασιών αναπροσαρμογής για τον άμεσο εντοπισμό τυχόν πιθανών κρίσιμων ζητημάτων και τον καθορισμό των αντίστοιχων ενεργειών.
 • Η MUW κάνει underwriting βάσει ενός εργαλείου τιμολόγησης ανά κλάδο ασφάλισης και διαθέτει ένα σύνολο οδηγιών underwriting.