Διοικητικό Συμβούλιο

Luisa Coloni
Πρόεδρος
(luisa.coloni@muwmarine.com / Mob. +39 348 0176658)

Francesco Dubbioso
Διευθύνων σύμβουλος

Davide Francesco Gilli
Μέλος